Aktuella forskningsprojekt

Tidigare forskningsprojekt

  • Sjuksköterskestudenters uppfattningar av videofilmning

Samverkan

Associerad forskare

Associerad forskare vid Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap - allmänmedicin, Uppsala universitet, sedan 2008.