Sjuksköterskeprogrammet

Hjärt-kärlsjukdomar

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktssköterska

Kardiologi

Cirkulationsfysiologi och fördjupningsarbeten i Kardiologi