Annakarin har huvuddelen av sin undervisning på avancerad nivå i specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård av äldre. Länk till annan webbplats.I programmet är hon involverad i samtliga kurser som kursansvarig, examinator och/eller undervisande lärare.

I sjuksköterskeprogrammet i Lishui är hon kursansvarig, examinator och/eller undervisande lärare i Evidence Based Nursing and Nursing Theory (inkluderar även gerontologi och palliativ vård), Introduction to Nursin as a Science, Theories and Research Methodology in Nursing samt Degree project.