Programmet Första Linjens digitala vård, 1177 Direkt, ett nytt arbetssätt för 1177 Vårdguiden på telefon.

1177 är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården och består av webbplatsen 1177.se samt telefonitjänsten i 1177 där samtalen besvaras av sjuksköterskor. Nya digitala lösningar kommer från 2023 att införas stegvis med syfte att effektivisera, att öka tillgängligheten och förbättra för vårdsökande samt förbättra arbetsmiljön för personal. Att införande av nya tekniska lösningar också kan innebära stress är väl känt.

Föreliggande projekt syftar till att följa upp införandet med mätningar av arbetsmiljö och användbarhet/användarupplevelse för att stödja 1177 i införandet med utgångspunkt i personalens arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande. Sammantaget blir det flera nya arbetsmoment för telefonsjuksköterskorna som redan utsätts för höga krav i arbetet och faktorer i arbetsmiljön såsom stress, skiftarbete, trötthet och låg bemanning kan leda till patientsäkerhetsrisker och försämrat välbefinnande för personalen. Genom att följa införandet kan faktorer som förbättrar sjuksköterskornas arbetsmiljö, främjar hälsa och välbefinnande identifieras, negativa effekter upptäckas och åtgärdas och hälsovinster förhoppningsvis uppnås.

Ansvarig forskare

Annica Björkman, docent vårdvetenskap. Akademin för Hälsa och Arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
ORCID. https://orcid.org/0000-0001-9513-3102 Länk till annan webbplats.

Övriga seniora forskare involverade i projektet

Maria Engström, Professor vårdvetenskap, Akademin för Hälsa och Arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
Scopus profile and ORCID Scopus preview - Engström, Maria - Author details - Scopus, Länk till annan webbplats.https://orcid.org/0000-0002-9912-5350 Länk till annan webbplats.

Isabella Scandurra, docent, hälsoinformatik, Örebro Universitet

Anna Carin Wahlberg, docent, vårdvetenskap, Karolinska Institutet

Projektet ligger inom forskningsområdet Hälsofrämjande arbetsliv, Länk till annan webbplats. vid Avdelningen för vårdvetenskap