Annica undervisar främst på Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktssköterska där hon handleder och examinerar examensarbeten på avancerad nivå.