Pedagogiska meriter

Annika har lång erfarenhet av att undervisa, leda och utveckla kurser samt handleda studenter på olika nivåer inom ämnena omvårdnad och vårdvetenskap. Annika är sedan 2012 ämnesansvarig på grund- och avancerad nivå inom sjuksköterskeutbildningarna. Mellan åren 2017 och 2021 var hon ämnesansvarig för forskarutbildningen i vårdvetenskap och från juli 2021 till december 2022 var hon studierektor för forskarutbildningen vid Akademin för hälsa och arbetsliv. Annika är också ledamot i akademirådet vid Akademin för hälsa och arbetsliv.