Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Åsa Hedlund disputerade 2024 och arbetar som universitetslektor vid Avdelningen för vårdvetenskap. Hennes intresseområden ligger inom långvarig psykisk och fysisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i arbetslivet, vetenskaplig metod, existentiella frågor och psykologi. Åsa är i grunden distriktssköterska.