Bernice Skytt, profilbild

Bernice Skytt

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Vårdvetenskap

026-648285

bernice.skytt@hig.se

Om forskaren

Bernice Skytt verkar inom forskarprofilen hälsofrämjande arbetsliv. Hon intresserar sig bland annat för vad i arbetsmiljön som är viktigt för att chefer och personal ska ha goda förutsättningar för sitt arbete samt vad som kan göras för att stärka chefer och personal i sina roller. Ett resultat av forskningen är instrumentet LaMI Länk till annan webbplats. som kan användas för att beskriva chefers färdigheter och förmågor i chefs- och ledarskapet. Bernice är legitimerad sjuksköterska, barnsjuksköterska, distriktssköterska och filosofie doktor.

Aktuell forskning

  • Omsorgens vårdare och ledare; samspelet mellan strukturella förutsättningar, chef- och ledarskap, arbetssituation och personalens hälsa
  • Nationell värdegrund inom äldreomsorgen; de äldres och personalens perspektiv
  • Chefers och medarbetares- förutsättningar, välbefinnande och effektivitet
  • Förebyggande av smittspridning– patientsäkerhetsarbetet vid medicinska vårdavdelningar
  • Riskbeteende för smittspridning i arbetet -betydelsen av vårdpersonals arbetsvillkor

I mitt avhandlingsarbete studerade jag avdelningschefers organisatoriska förutsättningar, och de kunskaper och färdigheter som är viktiga för deras chef- och ledarskap. Resultaten visade att förändringar i organisationen givit avdelningscheferna nya arbetsuppgifter, större ansvar men även oklara mandat. Att ha goda organisatoriska förutsättningar var viktiga för deras chef- och ledarskap, men också stöd i form av utbildning samt att ha tillgång till mentor eller ingå i nätverk.

Maria Lindberg, som jag har varit biträdande handledare till, studerade bland annat i sitt avhandlingsarbete MRSA-koloniserade personers och vårdpersonals erfarenheter av bemötande i vården samt ansvarstagande för att förhindra smittspridning. Vi har fortsatt att samarbeta kring forskningsfrågor som rör förebyggande av smittspridning samt arbetsvillkors betydelse för smittspridning.

Pågående projekt

Dessa projekt är jag delaktig i. Forskningen bedrivs tillsammans med kollegor vid Högskolan i Gävle, vid Uppsala universitet samt inom region Gävleborg.

Sidan uppdaterades 2024-04-19