I mitt avhandlingsarbete studerade jag avdelningschefers organisatoriska förutsättningar, och de kunskaper och färdigheter som är viktiga för deras chef- och ledarskap. Resultaten visade att förändringar i organisationen givit avdelningscheferna nya arbetsuppgifter, större ansvar men även oklara mandat. Att ha goda organisatoriska förutsättningar var viktiga för deras chef- och ledarskap, men också stöd i form av utbildning samt att ha tillgång till mentor eller ingå i nätverk.

Maria Lindberg, som jag har varit biträdande handledare till, studerade bland annat i sitt avhandlingsarbete MRSA-koloniserade personers och vårdpersonals erfarenheter av bemötande i vården samt ansvarstagande för att förhindra smittspridning. Vi har fortsatt att samarbeta kring forskningsfrågor som rör förebyggande av smittspridning samt arbetsvillkors betydelse för smittspridning.

Pågående projekt

Dessa projekt är jag delaktig i. Forskningen bedrivs tillsammans med kollegor vid Högskolan i Gävle, vid Uppsala universitet samt inom region Gävleborg.