Instrumentet LaMI har tagits fram som en hjälp att beskriva första linjen- chefers färdigheter och förmågor i deras chefs- och ledarskap. Instrumentet kan användas av cheferna själva, deras medarbetare och chefens chef. LaMI har använts inom akutsjukvård men också inom kommunal vårdverksamhet.

I publikationen Psychometric testing of the Leadership and Management Inventory: a tool to measure the skills and abilities of first-line nurse managers Länk till annan webbplats. beskrivs instrumentet och hur det utvecklats. Finns intresse av att använda instrumentet så kontakta mig, Bernice Skytt, så får du tillgång till de olika formulär som tagits fram.