Docent vårdvetenskap, Uppsala Universitet, 2015

Utbildning

Leg sjuksköterska, Vårdhögskolan i Gävle, 1977
Påbyggnadsutbildningar hälso- och sjukvård för barn och ungdom, Nordendahlsskolan i Stockholm, 1982
Öppen hälso- och sjukvård, Vårdhögskolan, Landstinget i Uppsala, 1986
Medicine Magisterexamen, Uppsala Universitet, 2000
Filosofie doktor i Vårdvetenskap, Uppsala Universitet, 2007
Akademiskt ledarskap 7,5 hp, Vårdalinstitutet, 2010

Pedagogisk utbildning

Uppsatshandledning inom vårdvetenskap (forskarutbildningskurs), 7,5hp, 2005
Högskolepedagogik; Läraren, högskolan och uppdraget 7,5 hp, Högskolan i Gävle, 2009
Högskolepedagogisk; Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning, 9 hp, Högskolan i Gävle 2011
Handledning av doktorander; Uppsala Universitet 2012

Anställning inom Hälso- och sjukvård

Mentalskötare, sjuksköterska, avdelningsföreståndare, Gävle sjukhus, 1975-07- - 1988-02-04
Administrativa uppdrag som till exempel Utrednings- samt planeringssekreterare, Sjukvårdssekreterare, Utvecklingschef och Tf hälso- och sjukvårdsdirektör Landstinget Gävleborg, 1988-02-05- 2008-02-28

Anställning inom högskola

Lärare vid sjuksköterskeutbildning vikariat 50%, Vårdhögskolan i Gävle,1981-01-26- 1981-06-14
Vik Universitetslektor, Inst för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle, 2008-03-01 — 2009-04-30
Universitetslektor, Inst för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle, 2009-05-01
Studierektor, Inst för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle, 2008-07-01-2009-12-31
Tf Avdelningschef, Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle, 2010-01-01 — 2010-01-31
Utbildningsledare avdelningen för hälso- och vårdvetenskap 2016-2017

Handledare

Lisa Arvidsson, doktorand Högskolan i Gävle Vårdvetenskap
Karin Lundin, doktorand Högskolan i Gävle Vårdvetenskap

Biträdande handledare

Heidi Hagerman, doktorand Uppsala universitet Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap
Charlotte Roos, licentiat Uppsala universitet, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, 2017
Maria Lindberg, doktorand Uppsala universitet, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, disputerade 2012

Uppdrag

Ledamot i Anställningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle, från höstterminen 2009-2010
Ledamot i Anställningsnämnden Högskolan i Gävle 2010-2012 Styrelsesuppleant i Gävle Cancerfond från 2010
Ledamot i Högskolenämnden vid Röda Korsets Högskola från hösten 2011-2012
Ordförande i Forskningsetiska rådet, Högskolan i Gävle från 2013
Mentor till Kerstin Stake-Nilsson, doktorand vid Institutionen för Medicin, Karolinska sjukhuset Huddinge.