Jag undervisar i ledarskap, organisation och verksamhetsutveckling vid sjuksköterskeprogrammet i Gävle och vid sjuksköterskeprogrammet som ges i samverkan med Universitet Lishui i Kina samt inom specialistutbildningen Öppen hälso- och sjukvård.

Därutöver handleder och examinerar jag uppsatser på grund- och avancerad nivå.