Britt-Marie Sjölund, profilbild

Britt-Marie Sjölund

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

026-648744

britt-marie.sjolund@hig.se

Om forskaren

Britt-Marie är med.dr.

Aktuell forskning

Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet - en populationsbaserad studie om främjande faktorer med data från SNAC-projektet.

Forskning inom vård och omsorg av äldre

Physical functioning in old age: temporal trends and geographical variation in Sweden Länk till annan webbplats.

Avslutade projekt

  • Vården efter utskrivning från sjukhus - äldre personers livskvalitet och funktionsförmåga (Delfinansierat Region Gävleborg)
  • Smärta hos äldre med eller kognitiv nedsättning - en interventionsstudie där äldres och vårdares perspektiv efterfrågas.

Sidan uppdaterades 2024-04-19