Forskning inom vård och omsorg av äldre

Physical functioning in old age: temporal trends and geographical variation in Sweden Länk till annan webbplats.

Avslutade projekt

  • Vården efter utskrivning från sjukhus - äldre personers livskvalitet och funktionsförmåga (Delfinansierat Region Gävleborg)
  • Smärta hos äldre med eller kognitiv nedsättning - en interventionsstudie där äldres och vårdares perspektiv efterfrågas.