Utbildning

Medicine doktorsexamen i internationell hälsa, Uppsala universitet, 2011

Master i internationell hälsa, Uppsala universitet, 2003

Sjuksköterskeexamen, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, 1996

Pedagogisk utbildning

Kurs i forskningshandledning, Högskolan i Gävle, 2014

Högskolepedagogik- Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning 9 hp, Högskolan i Gävle, 2014

Grundläggande högskolepedagogik 5 hp, Uppsala universitet, 2008

Anställning inom högskolan

Universitetslektor i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle, sedan 2012

Doktorand i internationell hälsa, Uppsala universitet, 2007-2011

Anställning inom hälso- och sjukvården

Sjuksköterska, Akademiska sjukhuset, Uppsala, 2002-2007

Sjuksköterska, Rikshospitalet, Oslo, 1998-2000

Sjuksköterska, Aker Sjukhus, Oslo, 1996-1998

Meriter

Meriterad lärare vid Högskolan i Gävle, 2017