Elisabet undervisar i etik, handleder och examinerar examensarbeten på grundnivå, Sjuksköterskeprogrammet. Hon är även handledare för examensarbeten på avancerad nivå vid Specialist­sjuksköterske­programmen och en fristående kurs inom kardiologi.

Tidigare har hon, tillsammans med kollegor, startat upp den ettåriga kompletterande utbildningen för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES/Schweiz vid Högskolan i Gävle. Hon har även erfarenhet av att undervisa i etik vid Lishui University i Kina.