Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

  • Handledning och examination av examensarbeten

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60 hp

  • Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet
  • Handledning och examination av examensarbeten