Patient- och sjuksköterskeperspektiv i cancervården

Avhandling

The Insider and Outsider Perspective: Clinical importance of agreement between patients and nurses in cancer care concerning patients´ emotional distress, coping resources and quality of life http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:212673 Länk till annan webbplats.

Aktuella projekt

Hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg

Lärande inom vård och omsorg

Samverkan

Samverkan sker med Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet, Högskolan i Haugesund och Lovisenberg diakonala högskola i Oslo.