Forskningsområdet berör: Omvårdnad i samband med anestesi med fokus på luftvägen.