Utbildning/examen/ämne

  • Medicine doktorsexamen, Medicinska fakulteten, Uppsala universitet, 2016
  • Filosofie Magisterexamen, Vårdvetenskap, Uppsala universitet/Högskolan i Gävle, 2004
  • Påbyggnadslinjen för anestesisjukvård, Högskolan i Gävle, 1993
  • Påbyggnadslinjen för Intensivvård, Högskolan i Gävle, 1991
  • Hälso- och sjukvårdslinjen, Vårdhögskolan i Gävle, 1987

Pedagogisk utbildning

  • Högskolepedagogik, Läraren, högskolan och uppdraget, 2009
  • Handledning i Klinisk omvårdnad 1, Högskolan i Gävle, 2010
  • Högskolepedagogik - Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning, Högskolan i Gävle, 2010