Kursansvarig och undervisar i specialistutbildningen för Anestesi och Intensivvård. Utöver ovanstående har jag erfarenheter av att föreläsa vid vetenskapliga möten inom Anestesi och Intensivvård, handleda sjuksköterskor på både grund och avancerad nivå i deras kandidat och magister uppsatser.