Sjuksköterskeutbildningen

Anatomi och fysiologi
Smärtfysiologi
Smärtfarmakologi
Omvårdnad vid smärta
Klinisk kemi
Genusmedicin
Handledning av C-uppsatser

Kroppen, stress och sjukdom

Stressfysiologi och stressrelaterade sjukdomstillstånd

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktssköterska

Smärtfysiologi
Smärtfarmakologi

Akutmedicin

Fördjupningsarbeten

Examinator

Sjuksköterskeprogrammet
Fysiologi och anatomi sjuksköterskeutbildningen samt Pediatrik, gynekologi, geriatrik och farmakologi.
Fristående kurs i Akutmedicin