Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Sjuksköterskeexamen. Min forskning rör i huvudsak personer med långvariga kroniska besvär, då framförallt mag-tarmbesvär.

Aktuell forskning

  • Användandet av komplementär och alternativ medicin vid funktionella mag-tarmbesvär
  • Samband mellan personlighetstyp och funktionella mag-tarmbesvär
  • Att leva med långvariga kroniska mag-tarmbesvär
  • Helicobacter Pyloris roll vid utvecklandet av magsår. Forskningen som rör Helicobacter Pylori (magsårsbakterien) sker i ett samarbete med Smittskyddsinstitutet och Karolinska Institutet, Stockholm.