Undervisning i grundutbildning

  • Anatomi och fysiologi
  • Sjukdomslära
  • Vårdutveckling
  • Handledning av C-uppsatser

Undervisning fristående kurser

  • Farmakologi D
  • Förskrivningsrätten
  • Distriktssköterskeutbildningen