Lena Thunander Sundbom, profilbild

Lena Thunander Sundbom

Universitetslektor

Forskningsämne: Medicinsk vetenskap

026-648296

lena.thunandersundbom@hig.se

Om forskaren

Lena är legitimerad sjukgymnast, legitimerad apotekare och farmacie Dr.

Aktuell forskning

Forskning inriktad på hur kön och psykisk ohälsa påverkar läkemedelsanvändning.

Forskar på könsskillnader vid läkemedelsbehandling, främst inriktat på psykofarmaka. Forskningen utgår från enkätstudier och data från Läkemedelsregistret.

Sidan uppdaterades 2024-04-18