Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Lena är legitimerad sjukgymnast, legitimerad apotekare och farmacie Dr.

Aktuell forskning

Forskning inriktad på hur kön och psykisk ohälsa påverkar läkemedelsanvändning.