• Leg. sjukgymnast 1992
  • Leg. apotekare 2004
  • Farmacie Dr disputerad vid Uppsala universitet 2017
  • Undervisning i farmakologi vid sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogram inriktning distriktssjuksköterska, anestesi/intensivvård och vård av äldre 2004-2009, 2010-
  • Projektanställning Enköpings kommun för läkemedels­genomgångar inom äldreomsorgen 2009-2010
  • Ämnesföreträdare Medicinsk vetenskap 2015-