Högskolan i Gävle, oavlönad docent i Vårdvetenskap, 2017

Uppsala universitet Medicine Doktorsexamen med inriktning mot vårdvetenskap, 2010

Uppsala universitet Medicine Magisterexamen, 2001

Vårdhögskolan Falun Sjuksköterskeexamen Hälso- och sjukvårdslinjen 120p, 1995

Pedagogisk utbildning

Högskolan i Gävle, Högskolepedagogik - Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning 7,5 hp 2022

Högskolan i Gävle Pedagogik: Lärarrollen och myndighetsutövning 7,5 hp, 2019

Högskolan i Gävle Kurs i forskarhandledning, 2014

Uppsala universitet Pedagogisk grundutbildning, 2011

Uppsala universitet Handledarutbildning inom vetenskapsområdet medicin och farmaci, 2010

Uppsala universitet Handledarutbildning, Steg I, kurs för handledare till examensarbeten, 2007

Uppsala universitet Uppsatshandledning inom vårdvetenskap (forskarutbildningskurs) 5p, 2005