Avslutade projekt

Samverkan

- Nationellt sker samverkan sker med forskare vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Karlstads universitet, Sophiahemmet Högskola, Högskolan i Dalarna, och Göteborgs Universitet och

- Internationellt sker samverkan med forskare vid Lishui University (China), University of South-Eastern Norway.

Samverkan med det omgivande samhället

 • Forskningsprojekt ValidX tillsammans med Region Gävleborg, finansiering tillväxtverket 2018-ff
 • Forskningsprojekt utskrivningsstudien tillsammans med Region Gävleborg, 2014-2016, forskningen finansierad delvis av Region Gävleborg
 • Forskningsprojekt smärtstudien tillsammans med Hudiksvalls kommun, interventionsstudie
 • Forskningsprojekt Värdegrund tillsammans med flera kommuner Region Gävleborg, projekt forskarstuderande, interventionsstudie, 2012-2016
 • Forskningsprojekt kommunikation och patientsäkerhet tillsammans med Anestesikliniken, landstinget Gävleborg, doktorandprojekt, interventionsstudie. Doktorand delvis finansierad av regionen. 2011-2016
 • Forskningsprojekt Äldreomsorgens vårdare och ledare. Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Gävle, Uppsala universitet och fem kommuner. B-LONG, 2010-2019 (AFA finansierat)
 • Forskningsprojekt "E-validering i äldreomsorgen — ett verktyg för att synliggöra kompetens, stärka individens självförtroende och öka välbefinnande?" Projektet sker i samarbete med Sandvikens Kommuns Äldreomsorgsförvaltning, kommunens egen vuxenutbildning och HiG. 2008-2016, (Delvis finansierat med projektmedel från AFA försäkring; Europeiska Socialfonden)
 • Forskningsprojekt "Passivt positioneringslarm i demensvården" tillsammans med Gävle kommun och FPX, Invotech, Open Care 2008-2013, forskningen delvis finansierat av KK-stiftelsen
 • Forskningsprojekt tillsammans med Hudiksvalls kommundel, Landstinget Gävleborg, DataVis AB, Bergsjö Data AB, Ericsson Network Technologies AB, AB Hudiksvallsbostäder, Uppsala universitet. 2002-2005
 • Forskningsprojekt tillsammans med Gävle kommun och lokala teknikföretag
  2000-2006