• Professor i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle 2016
 • Docent vårdvetenskap, Uppsala universitet 2010

Utbildning

 • Fil. Doktorsexamen i vårdvetenskap 2007, Uppsala universitet
 • Sjuksköterskeexamen, Vårdhögskolan Gävle, 1986
 • Distriktsjuksköterskeexamen, Vårdhögskolan Gävle, 1992

Pedagogisk utbildning

 • Högskolan i Gävle, Högskolepedagogik - Lärarrollen och myndighetsutövning, 7,5 hp 2018
 • Högskolan i Gävle, Högskolepedagogik - Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning 7,5 hp, 2015
 • Uppsala universitet Handledarutbildning, Steg II, kurs för forskarhandledare 2010
 • Uppsala universitet Vårdpedagogik, 20 p 1997
 • Uppsala universitet Uppsatshandledning inom vårdvetenskap (forskarutbildningskurs), 5 p 2004

Erfarenhet av undervisning

 • Högskolan i Gävle, Akademin för Hälsa och Arbetsliv, Professor i vårdvetenskap 100%, tillsvidareanställning 2016 -
 • Högskolan i Gävle, Akademin för Hälsa och Arbetsliv tidigare Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, universitetslektor i vårdvetenskap 100%, tillsvidareanställning 2007-2016
 • Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, universitetsadjunkt i vårdvetenskap 100%, tillsvidareanställning 2003-07-01-
 • Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, timanställd/vikariat 1998 11- 2003 06
 • Länssjukhuset Gävle, Barnkliniken, utbildningssamordnare projektansvarig för kompetensutveckling för barnsköterskor Barn- och ungdomssjukvården i Gävleborg, EU-projekt 1999 09 01-2000 06 30

Huvudhandledare (pågående)

 • Denice Högsted, doktorand i vårdvetenskap Högskolan i Gävle
 • Monica Kaltenbrunner Nykvist, doktorand i arbetshälsovetenskap Högskolan i Gävle

Biträdande handledare

 • Karin Lundin, Länk till annan webbplats. doktorand i vårdvetenskap Högskolan i Gävle
 • Marie Bjuhr, doktorand i vårdvetenskap Högskolan i Gävle
 • Tomas Lindmark, doktorand i socialt arbete Högskolan i Gävle
 • Ylva Pålsson, doktorand Uppsala universitet Inst. för Folkhälso-och Vårdvetenskap

Slutförda handledaruppdrag

Huvudhandledare

 • Heidi Hagerman, Uppsala universitet Inst. för Folkhälso-och Vårdvetenskap, doktorsexamen 2019
 • Charlotte Roos, Uppsala universitet Inst. för Folkhälso- och Vårdvetenskap, licentiatexamen 2017
 • Maria Randmaa, Länk till annan webbplats. Uppsala universitet Inst. för Folkhälso- och Vårdvetenskap, doktorsexamen 2015

Biträdande handledare