Forskningsmetodik på grund och avancerad nivå i sjuksköterskeprogram vid Högskolan i Gävle och i sjuksköterskeprogrammet som ges i samverkan med Lishui University i Kina.