Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Maria Fjell är sjuksköterska med specialistutbildning i onkologi. Maria disputerade 2021 inom medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet. Avhandlingen presenterar en randomiserad och kontrollerad studie som fokuserar på patienter med bröstcancer och hur de kan få stödjande vård med hjälp av en interaktiv app under neoadjuvant cytostatikabehandling.

Maria är postdoktor på 50 % vid Högskolan i Gävle och ingår i det strategiska forskningsprogrammet Inkluderande Arbetsliv (INKA) och är särskilt engagerad i forskningsprojektet Can-Work-S som syftar till att underlätta arbete hela yrkeslivet ut hos canceröverlevare.

Maria intresserar sig bland annat för onkologi, framförallt bröstcancer, men även eHälsa och använder såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Maria är medlem i Svenska Bröstcancergruppen (SweBCG) och ansvarar för omvårdnadsfrågor och omvårdnadsforskning kring bröstcancer. Maria sitter även med i ledningsgruppen för det Nationella Kvalitetsregistret för Bröstcancer (NKBC).