Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Maria Hedman är legitimerad specialistsjuksköterska inom vård av äldre och har en filosofie magisterexamen i vårdvetenskap.

Aktuell forskning

Äldres autonomi och delaktighet, en kliniskt tillämpbar teoretisk modell inom vård och omsorg för äldre Länk till annan webbplats..