Maria Randmaa är undervisande lärare i specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård. Hon undervisar företrädesvis inom smärtfysiologi och smärtbehandling i grund- och specialistutbildningar. Maria handleder även studentuppsatser på kandidat- och magisternivå.

Pedagogisk utbildning

  • 2008 Högskolepedagogik - Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning, 9 hp

Erfarenhet av undervisning

  • Högskolan i Gävle, Akademin för Hälsa och Arbetsliv, 20%, 2011- 2016, 100% från och med ht 2016.
  • Högskolan i Gävle, Akademin för Hälsa och Arbetsliv tidigare Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, universitetsadjunkt i vårdvetenskap, 100%, 2007-2011
  • Länssjukhuset i Gävle, utbildat sjuksköterskor om smärtlindring med patientkontrollerad analgesi (PCA) och epidural analgesi (EDA), 1995-2007