Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Utbildad legitimerad sjuksköterska (1990) med specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad (1997). Har arbetat som sjuksköterska vid Region Gävleborg, psykiatriska kliniken till 2015. Är sedan 2014 verksam inom Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap. Disputerade 2023 med doktorsavhandlingen ” Being Active in Working Life ar Older Ages”.