Utbildning

 • Filosofie doktorsexamen i omvårdnad, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, 2011
 • Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, Örebro universitet, 2006
 • Sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap, Örebro universitet, 2005

Pedagogisk utbildning

 • Lärarrollen och myndighetsutövning 7,5 hp, Högskolan i Gävle, 2018
 • Forskningshandledning 3,5 hp, Högskolan i Gävle, 2017
 • Grundläggande högskolepedagogik 7,5 hp, Högskolan i Jönköping, 2009

Anställning inom högskolan

 • Universitetslektor i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle, sedan 2014
 • Vikarierande adjunkt i vårdvetenskap, Uppsala universitet, 2013–2014
 • Post doc, Centrum för forsknings- & bioetik, Uppsala universitet, 2011–2013
 • Doktorand i omvårdnad, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, 2006–2011
 • Projektsekreterare, Örebro universitet, 2006

Biträdande handledare

 • Karin Lundin, doktorand i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
 • Ylva Widgren, doktorand i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
 • Fanny Ahokas, doktorand i vårdvetenskap, Åbo Akademi
 • Charlotte Roos, licentiat Uppsala universitet, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, 201

Uppdrag (i urval)

 • Utbildningsledare vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle, sedan 2018
 • Ordförande i Sjuksköterskornas etisk råd inom Svensk sjuksköterskeförening, sedan 2018–2021
 • Styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening, sedan 2015–2021
 • Ledamot i Nämnden för utbildning och forskarutbildning vid Högskolan i Jönköping, 2011
 • Suppleant i Nämnden för utbildning och forskarutbildning vid Högskolan i Jönköping, 2009–2011
 • Ledamot i styrgruppen för Forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, 2010–2011
 • Medlem i Etikrådet i dåvarande Landstinget i Jönköpings län, 2009–2011