Jag undervisar främst i teori och vetenskaplig metod på sjuksköterskeprogrammet samt inom vårdetik. Dessutom handleder jag examensarbeten på grund- och avancerad nivå.