Meritförteckning

 • Docent i vårdvetenskap, Uppsala universitet 2013.
 • Filosofie doktorsexamen inom ämnet vårdvetenskap, Uppsala universitet 2006.
 • Filosofie magisterexamen, Uppsala universitet 1997.
 • Fortsättningskurs i hälso- och sjukvårdsadministration 20 p, Stockholms universitet 1983.
 • Grundkurs i hälso- och sjukvårdsadministration 20 p, Stockholms universitet 1982.
 • Vidareutbildning i intensivvård, Uppsala vårdskola 1975.
 • Sjuksköterskeexamen, Gävle vård- och sjuksköterskeskola 1973.

Pedagogisk utbildning och undervisningserfarenhet

 • Utbildningsledare för the Joint Degree Programme in Nursing, Lishui, Kina och undervisning i programmet, 2016–2018.
 • Handledarutbildning, Steg II, kurs för forskarhandledare, Uppsala universitet 2010.
 • Penta plus-projekt för samverkan om specialistsjuksköterskeprogram mellan fem lärosäten (Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Karlstad universitet, Mälardalens högskola och Örebro universitet) 2008.
 • Lärarutbyte: Undervisning i sjuksköterskeprogram under 6 veckor, hösten 1996 vid North Catholic University, Sydney, Australien.
 • Universitetslektor, Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi juni 2006 – ff.
 • Programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammen (6 program) 2007–2008.
 • Universitetsadjunkt, Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 1999–maj 2000.
 • Högskolelärare, Vårdhögskolan Gävle 1995–1998.
 • Vik. högskolelärare, Vårdhögskolan Gävle 1991–1995.
 • Vårdlärarexamen 60 p, Uppsala universitet 1990.

Handledare doktorander

Biträdande handledare (pågående)

 • Åsa Hedlund, doktorand Högskolan i Gävle (projekt 7). Planerad disputation 2024.

Slutförda handledaruppdrag (biträdande handledare)

 • Mamunur Rashid, doktorand inom arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv (huvudhandledare t.o.m. halvtid, sedan biträdande handledare), doktorsexamen 2020.
 • Ann-Sofi Östlund, doktorand Uppsala universitet, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, doktorsexamen 2015.
 • Ewa Wallin, doktorand Uppsala universitet, Inst. för kirurgiska vetenskaper, Licentiatexamen 2013, doktorsexamen 22 maj 2015.
 • Ing-Marie Larsson, doktorand Uppsala universitet, Inst. för kirurgiska vetenskaper, Licentiatexamen 2012, doktorsexamen 2014.
 • Eva Eriksson doktorand Örebro universitet t.o.m. mittseminariet maj 2010.

Akademiska uppdrag

 • Betygsnämnd för doktorsexamen för doktorand Lena Junehag, Inst. för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Östersund 14 november 2014.
 • Opponent/betygsnämnd på ett mittseminarium för doktoranden Lena Junehag, Inst. för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Östersund 14 november 2012.
 • Opponent/betygsnämnd på ett mittseminarium för doktoranden Monica Eriksson, Inst. för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Östersund 3 februari 2009.

Uppdrag som ledamot

 • Deltagit i Interna bedömargruppen för kollegial granskning av Masterprogrammet och Forskning inom socialt arbete, 2021, och Socionomprogrammet och Internationella kandidatprogrammet i socialt arbete, 2022.
 • Ledamot i Utbildnings- och forskningsnämnden, Högskolan i Gävle, 2016–2017.
 • Ordförande i docentutskott (ansökan från Martin Salzmann-Eriksson) oktober 2015.
 • Ledamot i Akademirådet, Akademin för hälsa och arbetsliv 2010–2019.
 • Ledamot i Humaniora Vård och Samhällsvetenskaplig nämnd (HVS-nämnd), Högskolan i Gävle (ärenden inom forskning och utbildning) 2004–2009.
 • Ledamot i Biblioteksnämnd, Högskolan i Gävle 2002–2005.