Aktuell forskning

Martin Salzmann-Erikson utvecklar och är aktiv forskare inom forskningsprogrammet "Digital Shapeshifting". Programmet är ett av tre program inom det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete. Digital Shapeshifting arbetar mot följande samhällsutmaningar:

 • Att minska digitalt utanförskap när digital teknologi integreras i vården på ett sätt som stärker empatiska och förtroendefulla relationer.
 • Att garantera en trygg och inkluderande digital vårdmiljö där kvalitet och vårdvetenskapliga perspektiv inte får kompromissas.
 • Att säkerställa jämlik tillgång och främja digital kompetens.

Psykiatrisk omvårdnad – teoriutveckling

 • Interprofessionell kommunikation i psykiatrisk öppenvård (Huvudhandledare för doktorand Ingela Rudberg)
 • Personalens roll i att främja delaktighet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning (Huvudhandledare för doktorand Oskar Andersson)
 • Våld och aggression i intensivvården (Bihandledare till doktorand Fredric Sjöberg, KI)
 • Inkluderande hälsa för kvinnor som lever i hemlöshet
 • Integrerad vård: Skapandet av en Mini-Maria mottagning
 • Digitalisering inom hälso- och sjukvården
 • Cyber omvårdnad – teoriutveckling
 • Digitaliseringens mörka sida i primärvården – påverkan på psykosociala arbetsmiljön