Digital Shapeshifting Länk till annan webbplats. syftar till att försöka förstå hur digitaliseringen på olika sätt kan vara hälsofrämjande.