Utbildningar

2006-09 - 2013-10
Forskarutbildning i medicinsk vetenskap, inriktning hälso- och vårdvetenskap. Örebro universitet.

2003 – 2004
Magisterexamen i vårdvetenskap. Mälardalens högskola, Institutionen för vård och omsorg.

2002 – 2003
Specialistutbildning, sjuksköterska i psykiatrisk vård, Mälardalens högskola, Institutionen för vård och omsorg.

1997 – 2000
Sjuksköterskeutbildningen. Mälardalens högskola, Institutionen för vård och omsorg.