• Universitetslektor, Högskolan i Gävle 2019 – ff
  • Utredare och projektsamordnare, LIME, Karolinska Institutet, 2018
  • Utbildningssamordnare, LIME, Karolinska Institutet, 2016 – 2017
  • Universitetslektor, Linnéuniversitet i Växjö, 2014 - 2017
  • Postdoktor, Kvinnor och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2013 - 2015
  • Doktor i medicinsk vetenskap, Inst onkologi patologi, Karolinska Institutet, 2013
  • Vårdutveckling, FoUU, Stockholms sjukhem, 2005 – 2009
  • Projektsamordnare, SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering, 1999 – 2004
  • Fil. Mag. Psykologi, Stockholms Universitet, 1999
  • Fil. Kand. Beteendevetenskaplig utredare, Stockholms Universitet, 1995