• Professor emeritus i besluts-, risk- och policyanalys vid Högskolan i Gävle från 2021.
 • Senior professor i besluts-, risk- och policyanalys vid Högskolan i Gävle från 2014–2020.
 • Professor i besluts-, risk- och policyanalys vid Högskolan i Gävle 2009–2014.
 • Universitetslektor i besluts-, risk- och policyanalys vid Högskolan i Gävle 2008–2009.
 • Teknologie doktorsexamen i data- och systemvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan 2008.
 • Program- resp. ämnesansvarig för besluts-, risk- och policyanalys 2004–2013.
 • Universitetslektor i datavetenskap vid Högskolan i Gävle 2004–2008.
 • Fellow vid Kollegiet för samhällsforskning, Uppsala 1997–1998.
 • Forskarassistent vid Filosofiska institutionen i Stockholm 1993–1996.
 • Docent i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet 1990.
 • Forskare i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet 1989–2003.
 • Filosofie doktorsexamen i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet 1988.