Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Annika Jägerbrand tillhör biologigruppen och är främst aktiv inom ekologi och miljöforskning. Hon har en gedigen bakgrund som ekolog med forskning om klimatförändringar i fjällen och i mossekologi.