Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Eva är disputerad inom växtfysiologi. Gymnasielärare. Forskningsintresse – ämnesdidaktik och professionellt lärande inom biologi.