Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Jag studerar klimat och klimatets inverkan på fjärilar samt även deras feromonkommunikation. Dessutom arbetar jag med biologisk mångfald och bevarandebiologi både på nationell och internationell nivå. Jag undervisar inom fälten biodiversitet, ekologi, evolution, faunistik, miljökunskap och naturgeografi.