Biodegradering av fenoliska substanser, samt ligninmonomerer: Vi arbetar med att utröna nya biodegraderingprodukter och att utforska nya biodegraderingsvägar.

Doktorand: Jonas Rönnander
BIOVÄX – En förstudie om omvandling av organiskt avfall till biogas och växtnäring ur ett regionalt perspektiv
BIOVÄX Gävleborg