Jag undervisar mest i programmering och programvaruutveckling på olika nivåer. Olika kurser i objektorienterad programmering (Python, C++ och Java) tillhör mina favoriter.

Eftersom jag är intresserad av ämnesdidaktiska frågor och programmering har jag naturligtvis inte kunnat låta bli att skapa några olika verktyg med avsikt att demonstrera och skapa förståelse för algoritmer och programmering, mm. Du får gärna ladda hem och prova på. Programmen är packade som jar-filer och du bör normalt kunna köra dem på din dator utan särskilda förberedelser.

Sorter demonstrerar hur olika sorteringsalgoritmer fungerar och hur otroligt stor skillnad algoritmen gör för tiden det tar att lösa problemet. För enklare intuitiva sorteringsalgoritmer ökar tiden kvadratiskt med antalet element att sortera. För de smartare algoritmerna ökat tiden "drygt linjärt" (N*logN) med antalet element (N).

SortDiscs gör samma sak, men med färre element och långsammare, vilket gör algoritmerna och deras egenskaper lättare att förstå.

TowerOfHanoi demonstrerar tidskomplexitet med den klassiska legenden om de brahminska prästerna i Indien som flyttar 64 ringar mellan tre pålar. När de är klara går jorden under. Som tur är tar det ca 585 miljarder år om man flyttar en ring per sekund!

CompexLife visar komplexa tal i ett komplext talplan där man kan skapa dynamiska relationer mellan de komplexa grafiska objekten och man ser vad som händer när man flyttar talen.

CpuSim är en simulering av en liten dator och man programmerar den med ett påhittat språk QwAsm.