Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Niclas Björsell är vetenskaplig ledare för det strategiska forskningsområdet Intelligent Industri och ämnesföreträdare för elektroteknik och fysik.

Han har över 30 års erfarenhet från forsknings- och utvecklingsprojekt, både nationellt och internationellt och främst i samarbeten mellan näringslivet och akademin. Han har en licentiatexamen i reglerteknik från Uppsala Universitet samt Tekn.dr. i telekommunikation från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). År 2012 utnämndes han till docent i telekommunikation vid KTH och mellan 2012 -2015 var han gästprofessor vid Vrije Universiteit Brussel. Han har publicerat mer än 100 artiklar (varav minst 75 är registrerad i Scopus) och hans forskningsintressen omfattar automation, mätteknik, prediktivt underhåll, robotik och trådlös kommunikation.

Han undervisar i kurser som relaterar till forskningsintressen och har nyligen avslutat ett projekt om kompetensutveckling och livslångt lärande inom intelligent industri.