Niclas Björsell undervisar i kurser inom automation, reglerteknik och signalbehandling. De kurser som han undervisar i för närvarande är:

  • Introduktion till Automation
  • Automationssystem
  • Mätsystem
  • Robotteknik
  • Flervariabel och olinjär reglerteknik
  • Statistisk signalbehandling

Dessutom deltar han i ett kompetensutvecklingsprojekt för yrkesverksamma specialister: Kursutveckling för livslångt lärande inom basindustrin, KUL 4.0.